คอมแพคเกรดใช้งานภายใน

101 - White

Satin (SAT)

121 - Ivory

Satin (SAT)

132 - Cyclone

Satin (SAT)

133 - Moon Stone

Satin (SAT)

141 - Beige

Satin (SAT)

161 - Hot Pink

Satin (SAT)

163 - Bay

Satin (SAT)

181 - Chocolate

Satin (SAT)

201 - Maroon

Satin (SAT)

257 - Olive

Satin (SAT)

262 - Grey

Satin (SAT)

266 - Ash Grey

Satin (SAT)

268 - Dust

Satin (SAT)

277 - Charcoal

Satin (SAT)

280 - Blue

Satin (SAT)

284 - Ozone

Satin (SAT)

711 - Siam Teak

Satin (SAT)

738 - Oak

Satin (SAT)