ผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ขอให้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในนี้พร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา การเข้าสู่ระบบและ / หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการรับทราบและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด หากคุณกำลังใช้เว็บไซต์ในระหว่างการจ้างงานหรือในนามขององค์กรคุณยอมรับว่าคุณเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตขององค์กรของคุณและคุณมีอำนาจผูกพันองค์กรของคุณกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

บริการ

ข้อมูลเนื้อหาและบริการของเว็บไซต์นี้เป็นตัวบ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอโดย Greenlam Industries Limited และไม่ควรปฏิบัติตามสัญญาในส่วนของ Greenlam Industries Limited แม้ว่า Greenlam Industries Limited ได้พยายามที่จะให้รายละเอียดและคำอธิบายในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง แต่ก็ไม่สามารถนำมาใช้เป็นการรับประกันได้ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับความถูกต้องความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

ไม่มีการรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนความน่าเชื่อถือความเหมาะสมหรือความตรงต่อเวลาของข้อมูลเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดย Greenlam Industries Limited โดยเว็บไซต์นี้เว้นแต่ระบุไว้อย่างชัดแจ้ง ผู้บริโภค / ลูกค้าควรตรวจสอบและรับรองตัวเองว่ามีคุณภาพและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการก่อนที่จะซื้อเหมือนกัน

Greenlam Industries Limited จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือสืบเนื่องการสูญเสียธุรกิจการสูญเสียในกำไรหรือความสูญเสียหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลเนื้อหาและบริการของเว็บไซต์นี้และ / หรือ อาศัยข้อมูลเนื้อหาและบริการของเว็บไซต์นี้

Greenlam Industries Limited ได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการทำให้เว็บไซต์นี้ปลอดจากไวรัสและ / หรือหนอนและ / หรือมัลแวร์ อย่างไรก็ตามผู้ใช้ที่ใช้และ / หรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และ / หรือการดาวน์โหลดข้อมูลจะต้องใช้ความระมัดระวังและ Greenlam Industries Limited ไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

Greenlam Industries Limited จะไม่รับผิดชอบต่อโฆษณาและ / หรือลิงก์ของบุคคลที่สามใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ลิงค์เหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม พวกเขาไม่ได้หมายความว่า Greenlam Industries Limited รับรองเว็บไซต์และ / หรือผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขา Greenlam Industries Limited ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงและผู้เข้าชมที่เข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจากลิงก์ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ของ Greenlam Industries Limited ควรตรวจสอบตัวเองเกี่ยวกับความปลอดภัยความจริงและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์บุคคลที่สาม

ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและค่าความนิยมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Greenlam Industries Limited รวมถึงชื่อโลโก้และสิทธิ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์การออกแบบเป็นของและจะยังคงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเฉพาะของ Greenlam Industries Limited

ห้ามมิให้ผู้ใช้ใช้ข้อมูลเนื้อหาหรือข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่ทำซ้ำคัดลอกจัดเก็บขายไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อผลประโยชน์

ทั่วไป

  • หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกพิจารณาว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยการตัดสินของศาลส่วนที่เหลือของข้อกำหนดจะยังคงมีผลบังคับใช้และบังคับใช้ได้
  • Greenlam Industries Limited ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว
  • ข้อมูลเนื้อหาหรือบริการของเว็บไซต์เป็นเพียงสิ่งบ่งบอกในลักษณะเท่านั้นและจะต้องไม่ถูกนำไปใช้หรือเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักฐานในศาล
  • การใช้เนื้อหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์นี้อาจทำให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตต้องรับผิดทางแพ่งและถูกดำเนินคดีเนื่องจากความผิดทางอาญา
  • ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศอินเดียและเขตอำนาจศาลของนิวเดลี