คอมแพคเกรดใช้งานภายใน

101 - White

Veracious Bark (VRB)

107 - Wool

Veracious Bark (VRB)

111 - Designer White

Veracious Bark (VRB)

121 - Ivory

Veracious Bark (VRB)

124 - Mysore Ivory

Veracious Bark (VRB)

132 - Cyclone

Veracious Bark (VRB)

133 - Moon Stone

Veracious Bark (VRB)

141 - Beige

Veracious Bark (VRB)

161 - Hot Pink

Veracious Bark (VRB)

163 - Bay

Veracious Bark (VRB)

173 - Barbie Pink

Veracious Bark (VRB)

181 - Chocolate

Veracious Bark (VRB)

201 - Maroon

Veracious Bark (VRB)

204 - Red Dynasty

Veracious Bark (VRB)

207 - Divine Yellow

Veracious Bark (VRB)

217 - Light Orange

Veracious Bark (VRB)

229 - Yellow

Veracious Bark (VRB)

247 - Dutch Green

Veracious Bark (VRB)

257 - Olive

Veracious Bark (VRB)

259 - Lime

Veracious Bark (VRB)

261 - Dark Grey

Veracious Bark (VRB)

262 - Grey

Veracious Bark (VRB)

266 - Ash Grey

Veracious Bark (VRB)

268 - Dust

Veracious Bark (VRB)

270 - Silver Grey

Veracious Bark (VRB)

271 - Light Grey

Veracious Bark (VRB)

274 - Pine Nut

Veracious Bark (VRB)

275 - Pearl Grey

Veracious Bark (VRB)

277 - Charcoal

Veracious Bark (VRB)

280 - Blue

Veracious Bark (VRB)

284 - Ozone

Veracious Bark (VRB)

291 - Electric Blue

Veracious Bark (VRB)

297 - Blue Galaxy

Veracious Bark (VRB)

304 - Blue Bell

Veracious Bark (VRB)

401 - Black

Veracious Bark (VRB)

695 - Baverian Beech

Veracious Bark (VRB)

711 - Siam Teak

Veracious Bark (VRB)

719 - Mangfall Beech

Veracious Bark (VRB)

738 - Oak

Veracious Bark (VRB)

923 - Meta Silver

Veracious Bark (VRB)

5003 - Phillipine Teak

Veracious Bark (VRB)

5004 - Lorraine Walnut

Veracious Bark (VRB)

5006 - Thansau Maple

Veracious Bark (VRB)

5018 - Brooks Walnut

Veracious Bark (VRB)

5049 - Red Oak

Veracious Bark (VRB)

5076 - Primeval Oak

Veracious Bark (VRB)

WVB 5331 - Midnight Acacia

Veracious Bark (VRB)

5338 - Steamed Beech

Veracious Bark (VRB)

5353 - Rosenheim Elm

Veracious Bark (VRB)

5416 - Glacier Oak

Veracious Bark (VRB)

WVB 5427 - Refresh Oak

Veracious Bark (VRB)

WVB 5566 - Clear Mesh

Veracious Bark (VRB)

WVB 5568 - Smoky Mesh

Veracious Bark (VRB)

5574 - Statuario

Veracious Bark (VRB)

5575 - Black Marmor

Veracious Bark (VRB)

WVB 9610 - Pure Ash

Veracious Bark (VRB)

WVB 9611 - Innate Ash

Veracious Bark (VRB)